Tjänster

Här kan du läsa mera om vattenbrunn, bergvärme och titta på vår utrustning.

 

Bergvärme
 

En bergborrad energibrunn utnyttjar berggrunden som värmeledare.
 
Arbetet utförs genom att man borrar genom jordlagren ner till fast berg.
 
Stålfoderrören drivs ner samtidigt som man borrar. Foderrören skall neddrivas
minst 2 meter i fast berg. Därefter tätas skarven mellan foderrören och berget
för att förhindra läckage.
 
Efter det borrar man genom berggrunden tills dimensionerat djup uppnåtts.