Tjänster

Här kan du läsa mera om vattenbrunn, bergvärme och titta på vår utrustning.

 

VATTENBRUNN

 
Vatten är viktigt. Ett rent och välsmakande vatten hör till de saker vi tar för givna i vårt dagliga liv.
 
För dem som inte har tillgång till kommunalt vatten finns det bara ett enda alternativ: att borra en egen vattenbrunn.
Borrad vattenbrunn är idag den modernaste och ur miljösynpunkt den säkraste vattenkällan.
 
Brunnen borras med foderrör ner till fast berg, så långt det krävs för att inget ytvatten ska komma in.
 
Därefter borrar man ner till vattenförande djup.
Brunnens foderrör avslutas någon decimeter över marken för att inte ytvatten skall rinna ner i brunnen.
 
Brunnslocket är konstruerat så att brunnen luftas utan att
t ex insekter eller möss kan komma ner i brunnen.