Referenser

Större projekt och speciella arbeten


Ludvika kommun
9,5 kilometer med borrning för bergvärme (installation av värmepumpar)
Hela projektet gick på 50 millioner kronor och då endast för uppvärmningen i kommunen.Junibacken skola
Där borrade vi 500 meter från skolan och i den installationen ligger borrhålen ca 12-15 meter högre i terrängen än själva skolan.Grundvattensvärme
Pressmaster i Älvdalen – kombination av värme och kyla (air condition)
40 000 t/l vatten med utsläpp i bäcken.


Uppvärmning av skolan i Älvdalen
Grundvatten utsläpp 22 000 t/l i bäcken.


Vi har gjort borrningar för bostadsrättsföreningar i Stockholm och andra städer,
(kyrkor, frikyrkor, korsgården, fabriker) 5-6000 borrmeter.


Eskilstuna:
37 radhus – förbrukning av 100 m3 eldningsolja per år
100 Kv.(kilowatt) pumpar (40+40+20)
8 borrhål x 250 meter – intjänat på 2.8 år (4 år beräknad tid)


Vi har borrat för Svensk Direktflyg och Jales Åkeri
15 borrhål x 250 meter (5000 m2)


Högfjällshotellet i Sälen:
50-60 meter foderrörsdrivning till berget i porfyr och sandberg (rullsten)
19 borrhål x 300 borrmeter


Vi samarbetar idag med ca 60 olika rörfirmor i våra distrikt.
 
I samarbete med Engsteds Rör i Avesta har vi bland annat borrat Karlbo skola, Fors skola, By och Folkärna skola.

Vi har också borrat för ålderdomshem, kursgårdar, hyresfastigheter, mindre industrier och privata fastigheter.